Katalogisering och rådgivning för bibliotek
och privata boksamlingar.

Om företaget

Olof Kåhrström

CC BY-NC-SA Magnus Wallin 2015

Kåhrström & Rehnström HB

Firmans verksamhet, som startade 2001, är inriktad på rådgivning, uppordning, katalogisering och värdering av äldre böcker och boksamlingar, både i privat och offentlig ägo. Inom verksamhetens ram bedrivs dessutom bibliografiska projekt samt skrivande kring bok- och bibliotekshistoria. Firman har tidigare producerat skrifterna Om Karl Otto och Lisen Bonniers efterlämnade bibliotek på Nedre Manilla (2005), Linnés nätverk (Kungliga bibliotekets utställningskatalog 151, 2007) och Den svenska reformationens litteratur. En utställning med 19 böcker ur Engelsbergsbiblioteket (2009). Delägare är Olof Kåhrström och Mats Rehnström.

CV & referenser

Olof KåhrströmOlof Kåhrström

Bibliotekarie och skribent, medlem av Sveriges författarförbund. Har tidigare arbetat vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, Kungliga biblioteket och Linköpings stadsbibliotek, samt i antikvariatsbranschen och med privata boksamlingar. Bland utgivna skrifter märks:

 • Regionala främjare under 200 år. Hushållningssällskapens historiker, periodiska skrifter och arkiv (2002)
 • Om Karl Otto och Lisen Bonniers efterlämnade bibliotek på Nedre Manilla (2005)
 • Från Pier de' Crescenzi till Albrecht Thaer. Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre samling (2007)
 • Linnés nätverk (2007)
 • Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia. Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv (2009)
 • Den svenska reformationens litteratur. En utställning med 19 böcker ur Engelsbergsbiblioteket (2009)
 • Katalog över Karolina Widerströms efterlämnade bibliotek (2011)
 • När landet kom till staden. Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844-1970 (2013)
 • Hebbe, Per Martin, Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. 1850. Bibliografisk förteckning. Faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar och tillägg av Olof Kåhrström (2014)
 • Nobelbibliotekets äldre boksamling. Några nedslag i Palmstedtsalens bokskåp (2015)
 • ”Diverse skrifter”. Om Axel Johnsons samlingsband i familjebiblioteket på Lövsta (2015)
 • 1806 års bibliotek. Early Printed Books 1532-1848 in the Library of the Royal Academy of Fine Arts. Catalogue. (2021)

Mats RehnströmMats Rehnström

Antikvariatsbokhandlare, medlem av Svenska antikvariatföreningen. Har arbetat i branschen sedan 1986, i egen firma sedan 1991, från 1996 i Konstakademiens hus. Specialiserad på äldre böcker före 1860 och handskrifter. Har bl.a. katalogiserat det av Nationalmuseum förvärvade biblioteket på Nynäs slott, Södermanland, och den äldre boksamlingen på Centre culturel suedois, Paris. Bland övriga uppdrag kan nämnas värdering av Ericsbergsarkivet inför Riksarkivets förvärv på uppdrag av Kulturdepartementet, samt rådgivning och värdering åt Linköpings stadsbibliotek efter branden 1996 och vid uppbyggnaden av Måltidsakademiens bibliotek i Grythyttan. Producerar regelbundet rikt kommenterade antikvariatskataloger.

Kontakt

Postadress

Kåhrström & Rehnström
Box 16394
103 27 Stockholm

Telefon

070 254 52 82